AJ C2WA C118 PDF

Wanscam AJ-C2WA-C wifi problems i have a Wanscam that it was working properly until i tried to change it from one room to another; and. Find helpful customer reviews and review ratings for AJ-C2WA-C CMOS Mega Pixel Wireless IP Camera (Black) at Read honest and. Free Shipping. Buy AJ-C2WA-C IP Camera Surveillance Security Monitor with WiFi at

Author: Gardasho Nelmaran
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 27 December 2013
Pages: 391
PDF File Size: 18.92 Mb
ePub File Size: 8.30 Mb
ISBN: 812-8-45832-646-6
Downloads: 41122
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bralkis

De handleiding is 1,25 mb groot. Page 16 Then choose Add to Cart.

wanscam AJ-C2WA-C supported by iPhone App ipCam FC – – mobile Apps

Install the Wi-Fi antenna. If there is still no live video after run ActiveX, please try to enable the ActiveX options of IE security settings, please do the follow steps: Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Close the firewall of your computer. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd c2ea ingevuld of is uw mailbox te vol. Uw handleiding is per email verstuurd. Shenzh en Wanscam Techno logy Co. Plug the power adaptor into camera. Set port forwarding in router refer to the IP of your camera.

Please login your email box, and open the active link you get by email, then it will go to the activate page to get this account active. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

TOP Related Posts  STK4152 II EBOOK DOWNLOAD

Stel uw vraag in het forum. Got it, continue to print. English als bijlage per email. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

You will get your changed IP address. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Page 7 If there is still no live video after run ActiveX, please try to enable the ActiveX options of IE security settings, please do the follow steps: Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Don’t show me this message again. Email deze handleiding Delen: The default IP address of the camera is: English als bijlage per email.

Page 17 Thanks for your support and attention, for further operation details, please check the full version user manual of our IP Cameras!

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Don’t have an account? Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email cc118 ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

wanscam AJ-C2WA-C118 is supported by ipCam FC (iPhone/iPad App)

Click sign in, then can get video on real-time. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Page 13 3 Input the port, IP address, Protocol, then click save. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever ak het antwoord nuttig om te weten als u er wel ajj niet mee geholpen bent!

TOP Related Posts  ENID BLYTON THE MYSTERY OF THE MISSING NECKLACE PDF

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. No need to install.

WANSCAM AJ-C2WA-C QUICK INSTALLATION MANUAL Pdf Download.

Stel uw vraag in het forum. Add to my manuals Add. Choose the language and Sign in Mode. You can copy this software to your desktop. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

English als bijlage per email. Email deze handleiding Delen: Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. De handleiding is 1,25 mb groot. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Then choose Add to Cart.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Vul dan hier uw emailadres in. You have to register an account firstly, keep the user, password, host, then fill in it.

Page 8 In Addition: U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.