Kabylia

Everything about Kabylia

Viva Italia !

Italia og andre vestlige land har  lover som forbyr taler og bøker  som oppmuntrer til hat og diskriminering blant ulike befolkningsgrupper.
Å overse muslimer er en  fredelig måte å straffe dem  for deres kriminelle oppførsel.


Italienske moskeer får ikke motta en andel av skatt som den italienske regjeringen betaler hvert år til ulike religioner.

Buddhistiske og hinduistiske templer,  gresk-ortodokse kirker og Jehovas vitner vil være kvalifisert for  denne inntektskilden etter en lov godkjent i mai i fjor av den italienske regjeringen, men som Stortinget ennå ikke har vedtatt.
Regjeringen forbeholder hvert år 8% av skattebeløpet  for anerkjente  kirker av Italia. De aller fleste av de pengene går til den katolske kirke. Hver skatteyter kan velge individuelt å betale det beløpet til veldedighet eller kulturelle prosjekter.

Islam er ikke en anerkjent religion i Italia, og det er bare én offisielle moské  i landet, den store moskeen i Roma. Politikere fra det regjerende koalisjonen,  siterer de radikale imamer, polygami, og uviljen av muslimske innvandrere til å respektere rettighetene til kvinner som hindringer på veien til anerkjennelse av islam som en offisiell religion i Italia.

Kilde: adnkronos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 30/08/2010 by in Islam, Politikk, Religion and tagged .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,551 hits
%d bloggers like this: