Kabylia

Everything about Kabylia

EU parlamentarikere støtter folket i Kabylia

EU Parlamentarikere  støtter folket i Kabylia

 

Kabylias venner i Europa-Parlamentet

 

Parlamentarikerne fordømmer de algeriske rettssakene i Kabylia

“De undertegnede parlamentarikerne Francois Alfonsi, Frieda Brepoels, José Bové, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Paul Besset, Bart Staes, Jean-Luc Bennahmias, Oriol Junqueras, Jill Evans og Isabelle Durant er opprørt over situasjonen for Berber/Amazigh urfolket i Kabylia i Nord-Afrika. De fordømmer rettssakene som pågår i Kabylia for “islamsk normalisering” av territorium som har tradisjoner for religiøs toleranse.

Vi ber myndighetene i EU, i henhold til Euro-Mediterranean  avtalen  undertegnet av Algerie, å minne de algeriske myndighetene deres engasjement “for å respektere demokratiske prinsipper og grunnleggende rettigheter.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15/10/2010 by in Freedom of speech, Islam, Kolonialism, Kultur, Religion and tagged , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,609 hits
%d bloggers like this: