Kabylia

Everything about Kabylia

(Vidéo)Hans Jansen forklaring i Wilders rettssaken .

Vitnet var Hans Jansen,  doktor i arabisk språk, professor i arabisk og islamske studier. Kort sagt, en av de ledende eksperter på islamsk “sivilisasjon” i Nederland.

“Om  Wilders  uttalelser, slik som er  i innkallingen. Du [dommeren] spurte meg om jeg fant noen falske sitater. Det finnes titusenvis avbøker, sier Jansen, som alle sier de samme tingene.”

På spørsmålet fra Moszkowicz, side 2, angående sitaten: [Islam ønsker å dominere[sivilisasjonen], sier Jansen:

“Muhammad, 570-632 e.Kr., sa:« Jeg ble beordret til å føre krig mot de mennesker inntil   de bevitner om at det finnes ingen gud utenom Allah og at Muhammed er hans budbringer. Bare ved å akseptere denne  trobekjenningen at deres eiendom og blod blir uangripelig for meg. “ 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 31/10/2010 by in Islam, Religion, Ytringsfrihet and tagged , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,828 other followers

Blog Stats

  • 119,013 hits
%d bloggers like this: