Kabylia

Everything about Kabylia

Identitetens århundre: Slutten på de post-koloniale statene

Femti år etter avkolonisering, er de tidligere koloniserte landene fortsatt i knipe. Med få unntak, har de ikke klart å benytte seg av deres uavhengighet, hverken økonomisk eller politisk. Det er ikke ferdighetene til deres ledere som er årsaken, men selve innholdet av disse statene. Kolonialsk ble de født, kolonialsk vil de forbli inntil deres utrydding. Og ingen steder er denne arvesynden så synlig som i sitt forhold til menneskene de inneholder. De var i den koloniale tankesett “etniske minoriteter” hvis eksistens enda i dag er fremdeles krenket.

Det haster med å gå videre. Ikke ved å eksportere, med makt, demokrati, som amerikanerne ønsket å gjøre  i Irak, men ved å godta blant nasjoner folk som i dag kjemper for sin selvstendighet. Landene som stammer fra kolonisasjon har allerede begynt å gå i oppløsning. De vil gi fødsel til andre land, mange flere. Man kan bli skremt av denne fragmenteringen, for de som holder på den geopolitiske status quo, vil dette føre til anarki og kaos. Ikke få panikk! Hvis ett folk føler behov for uavhengighet, på hvilket prinsipp kommer dere til å hindre dem?

Ny bok fra Ferhat Mehenni (Kabylsk regjerings presidenten)

Forord er av Roger Kaplan,  amerikansk journalist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17/11/2010 by in Kolonialism, Politikk, Ytringsfrihet and tagged , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,826 other followers

Blog Stats

  • 119,045 hits
%d bloggers like this: