Kabylia Blog

Everything about Kabylia

Pat Condell om Sverige(Vidéo og Noen utdrag)

-I disse tider, er alle nyheter vi  får  fra Sverige stadig mer bekymringsfull. I dag får  vi vite at den svenske regjeringen er så opptatt av å oppløse sin kultur, slette deres eksistens  at de har endret grunnloven uten å konsultere folket. Det er ikke nødvendig å være svensk statsborger for å okkupere sensitive  eller høytstående stillinger regjeringen. Og svenskene er tvunget av grunnloven å  praktisere multikulturalisme. Med andre ord, er det nå grunnlovsstridig å forsvare svenske  verdier i Sverige fordi svenske folk som styrer dette landet rett og slett mener at det er noe iboende skamfullt eller forkastelige i å være svensk. Og jeg finner det svært merkelig fordi alle de svenskene jeg har kjent har all grunn til å være stolte av hvem de er og hva deres land er eller hva det var og kunne igjen bli en dag hvis de noen gang komme å finne fornuften tilbake.

-En gang regnet som en av de mest hyggelige trygge og siviliserte i verden, er nå Sverige offisielt voldtekt hovedstaden  i Europa, med dobbelt så mange voldtekter per innbygger enn noe annet land og tyve ganger mer enn noen.

-I følge din mening, hva kunne ha forårsaket en grunnleggende endring av svenske nasjonal karakteren ?

-Regjeringen og pressen i dette landet har konspirert  en forbrytelse mot sitt eget folk for å holde dem i mørket ikke bare om vinteren, men i sommeren også.

-Svenske aviser er i stor grad subsidiert av staten. Derfor  journalister rutinemessing sensurere informasjonen.

For de av oss som ser det utenfra, spesielt etter de siste hendelsene, er det vanskelig ikke å konkludere med at vi er vitne til tyveri i fullt dagslys av et helt land og alt vi kan gjøre er å se med forundring og skrekk.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02/12/2010 by in Islam, Kolonialism and tagged , , .
Follow Kabylia Blog on WordPress.com

Like us

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,567 other followers

Blog Stats

  • 105,572 hits
%d bloggers like this: