Kabylia

Everything about Kabylia

Uken mot Israel: Idir & Enrico Macias synger på kabylsk

I dag begynner den “apartheid uken  mot Israel, faktisk varer den fra 7 mars til 21 mars. Hensikten er å demonstrere at Israel er en apartheid stat og dermed undergrave den jødiske staten.
Den er organisert av den kollektive BDS og alle pro-palestinske foreninger  i verden.

Vi kabyler vet  hva apartheid politikken  er . Vi vet godt hva de arabiske statene ønsker å gjøre med det Israelske folket. Våre hjerter, er og blir alltid med Israel. Lenge liv Israel!

En kabyler og en jøder synger sammen.

Mer om Enrico Macias

Mer om Idir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 07/03/2011 by in Kolonialism, Kultur, Politikk and tagged , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,825 other followers

Blog Stats

  • 119,081 hits
%d bloggers like this: