Kabylia Blog

Everything about Kabylia

Endelig en muslimsk mann lojal og ærlig!

I forrige uke, den høyeste religiøse autoritet i Palestina, Mufti Muhammad Hussein, [hvis lønn er betalt av europeer skattebetalerne], presenterte drap på jøder av muslimer som en religiøs plikt i islam.

Disse uttalelsene ble holdt på et arrangement  som feiret 47. årsdagen for grunnleggelsen av Fatah, som ble kringkastet på Palestinsk TV -kanal [også fullt ut finansiert av EU].

Mufti Muhammad Hussein:

“Det er 47 år  revolusjonen har begynt. Hvilken revolusjon? Den moderne revolusjon i historien til det palestinske folket. Faktisk Palestina i sin helhet er en revolusjon, siden (Kalif])Omar kom (for å erobre Jerusalem i 637), og det fortsetter i dag, og den vil forsette  til slutten av tiden. Den pålitelige hadith (tilskrevet Muhammad), i to hadither av Bukhari og Muslim:
Time[oppstandelsens] vil ikke komme før du har  kjempet mot jødene.
Jøden vil gjemme seg bak steiner og trær,
Da steiner og trær vil rop:

O Muslim, tjener av Allah, det er en jøde bak meg, kom og drep ham. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18/01/2012 by in Islam, Kolonialism and tagged , , .
Follow Kabylia Blog on WordPress.com

Like us

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,567 other followers

Blog Stats

  • 105,572 hits
%d bloggers like this: