Kabylia

Everything about Kabylia

Fransk Historiker: “Vi må stole på tuaregene for å kjempe mot Al Qaida Maghreb Islamisk”

I et intervju onsdag på fransk radiokanalen “Radio Sør”, kalte Bernard Lugan, Afrika antropolog og historiker ,  grensene fra koloniseringen av Afrika “arr som må rettes” og argumenterer for at en Azawad stat vil være det beste skjold mot AQIM  (Al Qaida i Maghreb Islamisk) og islamistiske grupper i Sahel.


“De koloniale grensene er det vi som har tegnet. Tuaregene  har besluttet å skille seg fra den maliske staten for å gjenopprette den etno-historiske virkelighet. En nasjon trenger sitt territorium, men alle de multi-etniske statene i Afrika er problem-stater”, forklarer han til “Radio Sør”.
Han legger til at “observatørene forvirrer alt. Det er to kriger i krigen i Mali, men  vestlige observatører ser dem ikke. “
“Tuaregene  til  MNLA har gjenerobret  tuareg området der de har herredømme.  Målet for tuaregene er  å skille seg  fra Mali, målet for islamistene er å ta makten over hele Mali”, rettet han om de påståtte bekjentskaper mellom de to gruppene som er rapportert av de franske media.
Historikeren bemerker at “islamistiske bevegelser ikke er sammensatt av tuareger. Islamistiske bevegelser  er sammensatt av arabiske stammer, og det er de som gir bevegelsen  til Ansar Dine sine tropper.
Når det gjelder et mulig inngrep i området, sier han: “Vi bør ikke gripe inn i Tuareg-området, her har vi endelig en glimrende anledning til å bryte løgnen fra de koloniale grenser av multi-etniske koloniale stater. Balkanisering er ikke nødvendigvis kaos. Disse grensene er ikke grenser, de er arr etter koloniherrenes streker med linjaler. De er grenser som delte folk, familier, private eiendommer, og som har tvunget hønen og reven å leve sammen. “
Som løsning på problemet med islamistiske grupper og mafia grupper som opererer i regionen sier han: «Det finnes i Sahara en verden allergisk mot muslimsk fundamentalisme, det er Tuareg verden. Man må stole på dem for å kjempe mot Al Qaida i Maghreb Islamisk og mot islamsk fundamentalisme. Disse er berbere, de er ikke arabere. Disse berbere er ikke følsomme for islamisme.  Berber kvinner er fri, de er ikke objekter, de er ikke skjult, tildekket , de har sin frihet”, forklarer han som kjenner Amazigh (berber)  verden.
Han  konkluderer: ” Tuaregene har rett til sitt land.  Tuaregene  har et perfekt og legitimt krav. “

Født 10. mai 1946 i Meknes (Marokko), Bernard Lugan, gir forelesninger ved Institutt for Higher National Defence Studies (IHEDN) og på krigsskolen (Forsvarsdepartementet) i Frankrike. Africanist, Doctor of History and Arts har en doktorgrad. Han har nettopp publisert hos forlaget Afrique reelle “Berber historie , fra opprinnelse til i dag. En multi-tusenårige identitets kamp“.

Her er hele tuareg opprinlig  territoriet ! På grunn av kolonisering og grensen kalt "arr "tegnet i delingen av den internasjonale konferansen i Berlin (1864-1865), har Tuareg folket   blitt demontert og gitt som et offer til 5 helt kunstig nasjonalstater skapt av koloniherrer. 5 stater: Algerie, Mali, Niger, Libya, Burkina Faso.

Her er hele tuareg opprinnelig territoriet ! På grunn av kolonisering og grensen kalt "arr "tegnet i delingen av den internasjonale konferansen i Berlin (1864-1865), har Tuareg folket blitt demontert og gitt som et offer til 5 helt kunstig nasjonalstater skapt av koloniherrer. 5 stater: Algerie, Mali, Niger, Libya, Burkina Faso.

One comment on “Fransk Historiker: “Vi må stole på tuaregene for å kjempe mot Al Qaida Maghreb Islamisk”

  1. kabylia
    09/04/2012

    Her er i følge de media til hajj Obama og hajj Sakozy de farlige terroristene :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/04/2012 by in Historie, Kolonialism, Religion, Ytringsfrihet and tagged , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,823 other followers

Blog Stats

  • 119,111 hits
%d bloggers like this: