Kabylia

Everything about Kabylia

Sveits: En føderal domstol avviser begrepet bakvaskelse av religioner

Dette er en seier for ytringsfriheten, som ble vunnet av MOSCI (sveitsiske bevegelsen mot islamisering).
MOSCI pressemelding (16. mai 2012)
I sin dom av 7. mai, har den sveitsiske føderale domstolen dømt i MOSCI favør som en del av en tvist mot byen Freiburg. Myndighetene i denne byen hadde nektet dem tillatelse til å sette opp en bod offentlig. Begrunnelsen for å nekte dem å sette opp denne boden, var å påberope seg begrepet bakvaskelse av religioner, som har blitt fastsatt av Organisasjonen av islamske konferansen og  som sikter å sensurere enhver kritikk av islam.

Bakgrunn

Det startet med en anmodning om tillatelse til å holde en liten stand på 3 x 3 meter til myndighetene i byen Freiburg. Myndighetene nektet rett og slett  på en vilkårlig måte ved å gjøre bruk av begreper helt fremmed for sveitsisk lov.

Byens avgjørelse ble tatt uten hensyn til hvilke brosjyrer som MOSCI skulle distribuere fra sin stand, men var basert kun:
1 ) På formålet til MOSCI.
2) Det faktum at de ansvarlige for en lignende stand, holdt i Lausanne, hadde vært ofre for fornærmelser, trusler og eggkasting fra  muslimske aktivister som hadde vært frustrert av å lese informasjon om kvinners status i islamsk lov. Den begrunnelsen vil si å  sensurere ofrene for ulovlige handlinger begått mot dem fordi de våget å kritisere et regime som strider mot menneskerettighetene, som, ved implikasjon, ville være å være enig med islamistisk vold ifølge en logikk som ønsket av begrepet “bakvaskelse av religioner” ..

MOSCI klaget til den føderale domstolen. Da ble informasjonen i brosjyrene undersøkt av en dommer  i kantonen Vaud, som konkluderte med at ingen straffbar handling hadde forekommet, og at den bryter på ingen  måte den sveitsiske straffeloven,  spesielt anti-rasisme standard.

Et utdrag av den grunnleggende avgjørelse av byen er verdt å sitere her:

“Avhengig av ideologien spredd av bevegelsen MOSCI , kan ikke bystyret  utelukke at en  slikt stand blir tolket som en provokasjon av de som er nærmest den islamske saken og det genererer en rekke sikkerhetsproblemer og offentlig orden. “

Kilde:  http://www.mosci.info/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16/05/2012 by in Islam, Politikk, Ytringsfrihet and tagged , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,825 other followers

Blog Stats

  • 119,081 hits
%d bloggers like this: