Kabylia

Everything about Kabylia

Imazighene under oppsyn av den palestinske Kyklop

“At vi er jøder” er ikke noen ny ide i språket til våre “” pseudo-brødre” og våre naboer. Dette blir sagt ved enhver skuffelse og hver annen friksjon. Vi har vennet oss til denne ideen, vi har sluttet å svare eller reagere til slik  hevnlyst eller utsagn. Bare denne gangen promoterer vi oss selv som jøder med risiko å overraske eller kanskje forstyrre våre venner “israelittene ” og vi vil fortelle  dem (på en pen måte ) mine damer og herrer  –  vi er mer jødisk enn dere og for å  overbevise dere om dette kan dere lese hva den  palestinske forfatter og analytiker Mohamed Bessam JAOUDA sier:
” Imazighene er folket til Israel i den arabiske Maghreb, og dens inngangsdør til Nord-Afrika.
Det marokkanske Amazigh demokratiske partiet anerskjenner myndighet til jødene i Israel der de er etablert på palestinsk land. “

Det faktum at Imazighene  lever i et arabisk land som Marokko, og det landet tilhører det marokkansk arab-folket, viser at det er felles eller konvergerende mål mellom Imazighene  og jødene, og det er derfor etter mitt personlige synspunkt tror jeg at Imazighene  er stemmen til Israel i Marokko.
Imazighene  er mer jødiske enn jødene selv, og deres tilstedeværelse i arabiske land er en trussel mot alle de arabiske folkene. “

Etter lesning av  analysen til denne prestisjetunge forskeren, henvender jeg meg til  hele den amazigh verden for å gratulere med denne uventede promotering, og til ledelsen av våre israelske brødre og få deres oppmerksomhet om denne oppdagelsen som har gått dem hus forbi. Dette varsler oss om at vi er “den tapte trettende stammen i verden akkurat som Falashas (En ethiopisk jødisk stamme). De hadde regnet feil ettersom det var faktisk tretten stammer som spredde seg i verden istedenfor tolv”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28/06/2012 by in Freedom of speech, Kolonialism, Religion and tagged , , , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,609 hits
%d bloggers like this: