Kabylia

Everything about Kabylia

Ignorerte opprør av et folk: Tuaregene.

Hvor er Amnesty International og alle  menneskerettigheter organisasjoner, humanitære organisasjoner  osv , osv.,?
Hvorfor  er ikke tuaregene  ansett som mennesker?
Hvorfor FN, EU og alle internasjonale organisasjoner er tause foran  massakrene, gjentatt  tusen ganger mot Tuareg folket?
Hvorfor så mange massakrer og urett kunne de forekommer i den generelle likegyldighet?
Hvorfor  kunstige land skapt av kolonialismen har de lov til å begå så mange forbrytelser ustraffet?
Vi nekter å bli ofret for fremveksten av en verden uten skrupler.
Vi nekter å dø i stillhet og likegyldighet … vi vil kjempe til siste slutt for vår ære og verdighet …
Takk til alle våre støttespillere

Mossa Ag Attaher,
Ansvarlig talsmann,
National Movement for frigjøring av Azawad

Video som må sees :

Etter flere episoder med opprør i 1963, 1990 og 2006, har  tuaregene i Mali tatt igjen sine våpen.
Forrådt og utnyttet av Gaddafi, har hundrevis av unge velutrustede tuareger gikk  tilbake til sein sin ørken, sitt hjem.
Al Qaida i islamske Maghreb (AQIM) gjemmer seg i Nord-Mali og steriliserer alle utsikter til fred. De Tuaregene har i dag rekonstruert en kjempende bevegelse MNLA, National Movement for frigjøring av Azawad … De håper å rydde opp sitt land , gjenvinne sin plass, få utbytte  av sine mineralske ressurser og turisme.

“Azawad, Exodus og Resistance”, filmet i 1992 viste for første gang  Azawad hær.
Den usynlige  Azawad hær endelig viste sitt sanne ansikt til verden, men denne rapporten avdekket også tilstedeværelsen av tretti tusen sivile Tuareger  som flykter fra massakrene begått av  den maliske hæren og flyktninger til Mauritania grensen i en desperat helsetilstand.

I 2012, tjue år senere, vil dette onde brenne igjen Sahara?
Den Azawad, nordlige Mali, vil den bli endelig anerkjent som en spesifikk territorium til rettmessig eieren, sand folket?

Sand folket er i fare.
I tusenvis av år tuareg har levd i et Sahara uten grenser, med sine gardsbruk småfe, mellom stjernene, praktisere krig, kjærlighet og tilbedelse av vann.
Disaster! Avkolonisering i 1960 har Charles Degaulle opprettet  nye grenser på grensen av de tidligere franske koloniene.
Tuaregene som var flertall i sitt romslige terriotorium, ble en minoritet i fem nye land som Algerie, Libya, Mali, Niger og Burkina Faso.
Etniske massakrer, borgerkriger,  tørke,  vil tvinge disse to og en halv million pastoralister for å bosett  seg i byene, til å bli en underklasse i byene eller å ta opp våpen i voldelig opprør uten noe håp (så langt) .?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21/07/2012 by in Historie, Kolonialism, Politikk and tagged , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,642 hits
%d bloggers like this: