Kabylia

Everything about Kabylia

Kabylske landsbyer, politikk og samfunnsorganisering

Kabylsk landsby

Kabylsk landsby

Det Kabylske  samfunnet er organisert i konsentriske sirkler. Dens kjerne er den utvidede familien Axxam (huset). Samlet familier  danner Taxarruvt, hvis medlemmer har en felles stamfar som  kan dateres tilbake til den fjerde eller femte generasjon.
Adrum er  enda en større gruppe som er dannet av et variabelt antall av Tixervin (flertall av  Taxarruvt) . Flere iderman (flertall av adrum) danner landsbyen Taddart (bygda) med sin Agraw (tinget av borgere i alder til å bære våpen) og aguram (folkevalgt)  som gjennomfører  beslutninger til Agraw. Landsbyer (tuddar)forbunder seg i føderasjoner: agwemmad ( Arabifisert i “Aarch”). Alle mennesker i igwemmaden(føderasjoner) utgjør AGDUD (folket). Den nåværende betydning  av Agwmmad er uklart. Det kan også bety “der borte” , “på den andre siden” eller “lengre bort”, utrykket “Aarch har fullstendig erstattet Agwmmad”.
I motsetning til det mange tror, ​​var Agwemmad en beskrivelse av et territorium og slett ikke av en gruppe mennesker som oversettes med “stamme”. I Kabylia er det folk som tilhører et territorium, ikke omvendt (for eks. Ath Zmenzer betyr fra  Zmenzer). Dette konseptet har aldri blitt forstått av verken arabomuslimene, eller av tyrkere, heller ikke senere av franskmenn. Hos arabere er ikke folk bundet og ikke  forankret til et territorium. I Europa er det territoriet som tilhører sine innbyggere. Noen  eksempler: Iwzellagen, Ath Mlikech, Illoulen, Ath Waghlis osv. .. Hos Kabylene, utpeker disse navnene i virkeligheten områder, ikke stammer. Innbyggerne i disse forskjellige områdene er gjenkjente gjennom en liten variasjon på språket (uttalelse, spesifikke utrykk …) eller ved deres aksent. På ingen tilfelle kan man gjenkjenne dem  av deres navn eller ved beslektskap. I benevnelse “stammer”, er det underforstått et felles beslektskap eller blodsbånd, det som ikke er tilfelle i det arabere og franskmenn kaller stammer i “Kabylia”. I noen tilfeller finnes det i den samme landsby (Taddart) en befolkning der alle innbyggerne har samme etternavn og er etterkommere av en felles stamfar. I denne situasjonen kan vi virkelig og legitimt snakke om en stamme (f.eks Ivuziden, der nesten alle innbyggerne kalles Vouzidi).

Under styre av de “Maghrebinske” islamske dynastier, ble Kabylene tvunget til å arabisere sin landsbys institusjoner.
Aguram, (“den vise”, fremdeles kalt Amoqran i dag) landsbyhøvding kalles Amin. Således tok landsbyrådet Agraw navnet Tadjmaât (Djemaa på arabisk), som vil si samfunnet. Til og med andre medlemmer av Agraw (landsbyrådet), som kalles Imezwar (flertall av Mezwer), tok det arabiske navnet Tamen. Imezwar er representantene av Iderman (føderasjon av minst fem landsbyer) for en samme landsby.

I den sosiale og politiske organisasjon av den kabylske landsbyen, spiller Imamen (kalt Cix el Jamae ) ingen rolle. I noen landsbyer hvor de maraboutiske familiene bor, som vanligvis imamen er fra, er ikke disse familiene representert i landsbyens forsamling. Disse familiene har en spesiell status, en status pålagt av Berber muslimske dynastier (spesielt murabitin). Men noen ganger deltar imamen i forsamlingen som observatør. Han har ingen rett til å be om å få snakke eller å gi sin mening dersom Aguram(den vise) ikke ber ham om det. De Imezwar(de folkevalgte) må på ingen måte bruke imamen som vitne eller søke deres støtte.
I noen landsbyer mer islamiserte enn andre, kan imamen bli bedt om å resitere Fatiha (på arabisk) uten å ta initiativ til å åpne seansen. Etter at Aguram har avsluttet seansen, kan imamen bli bedt om å gi sin velsignelse, vanligvis på Kabylsk.

Å ha eller ikke ha en imam, er den minste av bekymringer i de Kabylske landsbyer. Allikevel har imamen fortsatt sin nytte: det finnes alltid tenåringer som liker å finne kallenavn til ham.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 25/08/2012 by in Freedom of speech, Historie, Kultur and tagged , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,609 hits
%d bloggers like this: