Kabylia

Everything about Kabylia

Lederen for Kabylia bevegelsen fordømmer islamistisk vold og advarer det internasjonale samfunnet

Den hat- og voldsbølgen som sikter nå til de vestlige ambassader i land herjet av denne globale svøpe, er et tegn på vold som ikke vil spare noen. Det er på tide å ta det faktiske omfanget av denne svøpe før kaos installerer seg i hele verden“.

Dette sier lederen av bevegelsen for selvstyre i Kabylia (MAK). I en uttalelse publisert på nettsiden til Bevegelsen for selvstyre i Kabylia (MAK), har Ait-Chebib Bouaziz, president for bevegelsen, fordømt drapet på fire amerikanske diplomater av “islamist nettverket” og “oppfordret det internasjonale samfunnet til å stanse sin suicidale ettergivende politikk vis-à-vis Islam, deres pengegivere og stater som gir dem beskyttelse.”

I en uttalelse datert 14. september legger presidenten i MAK til at “Alle vet at det offisielle Algerie er nært knyttet til alle terroristgrupper som herjer i Nord-Afrika og i Sahel.” Libyan parlamentet talsmann sa til et amerikansk TVselskap i dag, at “noen av angriperne var utlendinger, kom inn i Libya fra Mali og Algerie”. Dette bekrefter det MAK presidenten hevdet.

Ait-Chebib Bouaziz  sier at det er “i direkte interesse til det internasjonale samfunnet å nå gjennomgå og revurdere sin utenrikspolitikk og se og lytte til urfolk i dette enorme landet (Nord Afrika).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16/09/2012 by in Freedom of speech, Islam, Kolonialism and tagged , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,642 hits
%d bloggers like this: