Kabylia

Everything about Kabylia

Maliske krise: Den franske regjeringen ønsker å hindre en MNLA (Tuareg sekulære) konferanse i Strasbourg .

Grov media manipulasjon orkestrert av François Hollande for å demonisere MNLA (sekulære Tuareger) ved med vilje å sette dem i samme bås med islamistiske terroristgrupper som er agenter fra Algers kriminelle myndigheter i lommen til Frankrike, synes ikke å tilfredsstille ham, han hindrer dem nå å snakke i Europaparlamentet. Landet av menneskerettighetene er i ferd med å bli forvandlet i verdens øynene til å bli et diktatur av denne anti amazigh presidenten Fransois Holland. Journalister i Nord-Amerika dør av latter, de lover å gi ham svar. Frankrike mister all troverdighet. Det er synd, fordi det franske folk fortjener ikke dette.

Oversettelse fra fransk:

I en pressemelding, fordømmer Amazigh World Congress (CMA), handlingene til den franske regjeringen som forsøker å hindre en konferanse med MNLA ledere i Europaparlamentet i Strasbourg.

François Alfonsi, Franziska Brantner, Indrek Tarand, Medlemmer fra Greens-European Free Alliance i Europaparlamentet, tok initiativ til å organisere den 23 oktober 2012 i hovedkvarteret til Europaparlamentet i Strasbourg, en konferanse om temaet “Hva er fremtiden for Azawad? Forslag fra Nasjonal bevegelse for frigjøring av Azawad (MNLA). ”

For å animere denne konferansen som er åpen for alle Europeiske parlamentsmedlemmer og pressen, inviterte de en delegasjon på høyt nivå bestående av Ag Bilal Cherif, president i MNLA, Mahamadou Djeri Maiga, Vice President, Hama Ag Mahmoud, leder for internasjonale relasjoner og Alhader Ag Faki, rådgiver.

Invitasjoner og attester for støtte til reise og opphold ble sendt til interesserte parter for å rettferdiggjøre sine visum søknader i det franske  konsulatet i  i Ouagadougou (Burkina Faso). En kopi av disse dokumentene var blitt adressert til konsulatet og kontakt bl  tatt av Mr. Alfonsi parlamentsmedlem med Frankrikes ambassadør i Ouagadougou for å  støtte visumsøknaden til MNLA delegasjonen .

Det var enighet om at pass er på plass  i konsulatet 18/10/2012 kl 08:00 og utvinnes besittelse av visum samme dag til 17 timer. Men på dette tidspunkt var passene fortsatt ikke klar og søknad mappene var “fortsatt under vurdering inntil  mandag,” ifølge en tjenestemann i konsulatet. Ikke bare hadde konsulatet unnlatt å utstede visum som planlagt, men han hadde ulovlig  “beslaglagt” passene til de tre MNLA medlemmene med det  åpenbare formål å hindre dem å reise til Europa.

Amazigh World Congress (CMA) fordømmer på det sterkeste disse metodene irriterende og maktmisbruk av franske myndigheter i Ouagadougou og krever forklaringer fra den franske regjeringen herunder årsakene og ansvar vilkårlig fornektelse av visum, som strider med toll og internasjonale konvensjoner om bevegelsesfrihet.

Og uansett, og hvis det viser seg at beslutningen om ikke å utstede visum til medlemmer av MNLA ble tatt av den franske regjeringen, vil det bety at Frankrike utnytter det faktum at konferansen holdes i Strasbourg for å prøve å sabotere. Dette er både en alvorlig hindring for demokratisk debatt og et ekstra argument i favør av nedleggelse av Europaparlamentet i Strasbourg i favør av Brussel.

I en tid hvor Frankrike synes å arbeide for å finne en løsning på krisen i Mali, forstår ikke CMA holdningen til den franske regjeringen, som var tydelig ment å utelukke MNLA fra debatt om krisen i Mali. Er det straff for å ha våget å utfordre grensene arvet fra den franske kolonitiden og krevde retten til selvbestemmelse for Azawad?

Som de erklærte i sitt siste brev til den franske presidenten, insisterer CMA at det ville være en tabbe å ikke vurdere MNLA som en bra og troverdig alliert. Frankrike, FN og alle interessenter må forstå at MNLA er en viktig partner i søken på en varig fred i Mali, og det er derfor helt nødvendig å sette de sekulære Tuaregene i hjertet av politisk og militært systemet for å sikre suksess for enhver internasjonal aksjon mot væpnede islamistiske grupper i Azawad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/10/2012 by in Islam, Kolonialism, Politikk, Ytringsfrihet and tagged , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,828 other followers

Blog Stats

  • 119,013 hits
%d bloggers like this: