Kabylia

Everything about Kabylia

FN, hva er det?

02-gaddafi_415x275Det er en institusjon i tyranniets tjeneste. En institusjon som  tjener masse kriminelle , tjener  verdens mektigste og deres interesser. Det er en svindel for å forderve vår fornuft, en svindel  for mye. Et sted  der nasjoner er samlet for det verste, å dominere den rimelige delen til menneskeheten som er tilbøyelighet til å søke rettferdighet. Et organ  for  å legitimere brudd på folkeretten til å leve fritt. Et organ  for trelldom av minoriserte folk,  undertrykkelsen av folk, av undertrykte folkgrupper, Et  forum  for mye for  manipulatorer av alle slag, eller et sted der det avgjøres død over uskyldige  og gir begrunnelse, død av kulturer, språk og folkslag   som menneskers fiender av friheten prøver å slette fra jordens overflate.

Coronation of Emperor Bokassa I

FN er maskinen for å gi troverdighet til diktatorer, for å påtvinge  dem som respektabel , å betrakte dem som representanter valgt av folket. Det er et verktøy som setter munnkurv på stemmer som fordømmer urettferdighet. Det er et sted hvor man kjøper taushet og medvirkning av hverandre. Det er et slags loppemarked hvor alt kan kjøpes, noen fordeler for noen, for andre noe  taushet, noen folkeslag å  ofre mot litt olje og noen taushet mot barbariske invasjoner.

FN er stedet hvor friheten til den ene er ofret til en annen-

13 comments on “FN, hva er det?

 1. bjornhalldal
  26/03/2013

  Helt enig! Vanskelig å skrive noe imot her. FN = legitimering av krigføring, statskupp, hungersnød og evaluering av hvilke folkegrupper som er verdt mest i forholdt til u-hjelp (ift. FNs egne gagn av det) og alle underornede “mafia-klubber” med fine navn, bak fine fasader. FN-dagen gjelder allerede fra Barnehager, hvor barn blir lært at denne internasjonale mafiaen som legetimerer krigføringen til de “rette landene” for FN, og svartmaler de andre. De lærer barna at de er de “snille” i samfunnet, som har bevart fred siden dens opprinnelse i 1945, mens vi ikke har sett noe annet enn “fredsbevarende tropper” som er ute og øker konflikter. Og disse undergruppene som:

  Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO)
  Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD)
  Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)
  Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO)
  Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU)
  Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD)
  Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)
  Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD)
  Det internasjonale pengefondet (IMF)
  Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO)
  FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)
  FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)
  FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO)
  Verdenspostforeningen (UPU)
  Verdens helseorganisasjon (WHO)
  Verdens meteorologiorganisasjon (WMO)
  Verdens turismeorganisasjon (UNWTO)
  I tillegg finnes det en rekke andre internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN, men som ikke har status som særorganisasjoner, blant annet:

  Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)
  Verdens handelsorganisasjon (WTO).

  Er bare kontrollorganer for at FN skal beholde sin makt.

  FN tok over etter Nazi-tyskland som dominerende verdensmakt ved å pent si at “de ville forene nasjonene på fredelig grunnlag”, mens dette har blitt til en maktsyk organisasjon som tvinger stater til å gi etter for internasjonal amoralsk politikk. FN drar oss inn i kriger vi ikke har noe med, og som er på et falsk grunnlag (som den 3. opiumskrigen i Afghanistan som foregår nå). Det er ikke vår krig!

  • kabylia
   26/03/2013

   Men din tekst har mangler. Du skulle ha nevnt de koloniale grensene, rotten til alle det onde i verden. Men kanskje disse grensene passer deg fint ?

   • bjornhalldal
    26/03/2013

    Litt difust for meg det der. Kan du spesifisere? Men det høres i hvert fall ikke ut som noe som passer meg fint…

   • kabylia
    26/03/2013

    Som du vet, er ikke disse statene et naturlig produkt av folkgruppene som lever i disse statene. De er et produkt av kolonial maktene som skapte disse grensene slik at de fanger nasjoner som oftest har ikke noe til felles med hverandre.Verken språk, kultur, historie eller grunnleggere de referer seg til. .Koloniale maktene vet at slik blanding, blir disse folkene splittet så lenge de er tvunget å leve sammen. De er et produkt til å tjene dens skapere.
    Ingen av de poste koloniale statene har en folkelige legitimerer Det eneste som legitimere disse statene er FN. Det er disse statene som er årsaken til elendighet og krig i de fleste landene. Det vi er vitne i fjor i Elfenbenskysten , i dag i Libya , Mali er eksemplet til det. https://kabylia.wordpress.com/2010/11/17/identitetens-arhundre-slutten-pa-de-post-koloniale-statene/

   • Ytringer
    31/03/2013

    Veldig interessant at Kabylia i kommentaren under tar opp dette med flere nasjoner innenfor en grense eller et land. Dette kan jo ikke virke i den virkelige verden som Kabylia påpeker. Likevel er det altså det hele Europa har latt seg lure til å prøve ut ved å importere andre nasjoner eller folk til våre egne land.

    Når skal folk forstå at multikultur, som høre så fint ut før man får tenkt seg om, vil føre til kaos, krig og elendighet. Før det eventuelt til slutt ender opp med en mono-kultur dersom noen overlever.

 2. kabylia
  31/03/2013

  Ja du har helt rett at to eller flere store grupper innfor en samme grense, blir det svært vanskelig å leve i fremtiden. Saken er helt opplagt når vi vet at den nye gruppen som kommer til å bli en betydelig antall har bevist i andre steder at den ikke tolerer noe multikultur. Kun den fra ørkenen skal være gjeldende for alle.

 3. Dag Hoff
  01/04/2013

  Hvor var FN da alle skip ble kapret i Aden Bukta av Somalerer????????

 4. kabylia
  02/04/2013

  Fra Bouaziz Ait-Chebib, forman av den kabylske frigjørings bevegelsen .
  “Det internasjonale samfunnet må stoppe å bryte retten til selvbestemmelse av plyndrede folk ved å støtte totalitære regimer å misbruke, som de ønsker, deres folk. FN oppfører seg som en forening av etablerte stater på bekostning av de undertrykte nasjoner. Denne holdningen kompromittere framveksten av en fri verden , samtidig forsterker navnløse diktaturer som ikke nøler med å begå massakrer i all “lovligheten”, noe som definitivt ikke er normalt , og heller ikke etisk. Det internasjonale samfunnet kan ikke posisjonere seg som moralsk dommer når den legitimerer kriminelle regimer “.

  • Ytringer
   02/04/2013

   FN er det som mer og mer tydelig fremtrer som New World Order.
   Det nye verdenseregimet.
   Derfor må FN og deres menneskerettigheter, som etterhvert også vil utvides til å inkludere plikter, bekjempes.
   Det gjøres best med nasjonlisme, som betyr å styre seg selv og sitt eget land, i forhohold til internasjonalisme, som betyr å styre andre folk og andre land.

   • kabylia
    02/04/2013

    Det finnes hundrevis av nasjoner (mange med et folketall høyre en Norge) forhindret å danne seg inn i stater, tilgangen til deres suverenitet. I Nord-Amerika snakker man om de indianere nasjoner, første nasjoner, Acadia nasjon..
    begrepet nasjon har ikke den samme betydningen i munnen på en ansvarlig politiker av en stat-nasjon, og i munnen til en historiker , sosiolog, antropolog, politilog. En amerikansk president snakker om amerikansk nasjon, men en amerikansk vitenskapsmann snakker om, Navajo, Sioux, Apache, latino og Afro-amérikanske nasjoner.
    Kabyler utgjøre en nasjon i vitenskapelig forstand av begrepet. Nasjonalisme ofte nabo med sjåvinisme er et konsept som bare finnes i Stats-nasjon.
    FN er en organisasjon av nasjonalstater-sjåvinister og nesten alle totalitære, minst i kulturelle og etniske forstand, innenfor deres grenser. Det er derfor at de arabo-muslimene elsker denne organisasjonen og investere i den mye.

   • Ytringer
    02/04/2013

    Ja, men nasjonalisme er bare farget svart av internasjoalistene.
    Du blir ikke nasjonalist av å hate andre folk og land,
    men kun ved å elske ditt eget folk og land.
    Jeg er også klar over at nasjon betyr folk, og ikke nødvendigvis nasjonale grenser. Men ideelt sett skulle hvert folk hatt sitt land og sine grenser.
    For Norge sin del har vi stort sett ett folk og en grense.

   • kabylia
    02/04/2013

    Jeg skulle ha brukt ord patriotisme men , kanskje det er ikke norsk ord.
    Så lenge den nasjonalisme ikke er rettet mot andre folk, har jeg ingenting mot den. Men slik Franskmenn(Chauvin er et fransk navn) og araber forstår den, er den direkte rettet til å skade andre nasjoner og kulturer.

   • Ytringer
    02/04/2013

    Nei, jeg skjønner hva du mener, og det er ikke vår skyld at ordet er misbrukt og svertet.
    Tilogmed patriotisme er nesten ett negativt ord idag.
    Det viser hvor mye marxistene hater disse ordene og deres betydning, fordi det er det som kan hjelpe oss idag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26/01/2013 by in Kolonialism and tagged , , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

 • 120,642 hits
%d bloggers like this: