Kabylia

Everything about Kabylia

Islam, den proto-nazismen

Valget av et flertall av muslimer i Oslo Arbeiderpartiet Bystyregruppes og dette bystyrets valg av en kjent islamist , Shoaib Sultan, til å lede 17. mai komiteen, viser nok en gang hvor lite nordmenn kjenner islams historie. I en tid fremover skal jeg prøve så godt jeg kan å gi litt av det jeg vet om den erobrings ideologien som kommer fra Østen.

Ein Reich, ein Volk, ein Führer. En Ummah, et folk av islam, en profet.

Ein Reich, ein Volk, ein Führer. En Ummah, et folk av islam, en profet.

Her er bare noen av mange islamske påbud som viser at islam og nazistisk ideologi ikke er langt fra hverandre:
I surah Aal-Imran, leser vi: “Dere er det beste samfunnet skapt til fordel for mannen …” Den muslimske mener å være overlegen andre.
I Sura Albara’at, Allah beordret til å bekjempe hedningene, jøder og kristne hvis de nekter å akseptere islam. Jøder og kristne får lov til å beholde sin religion hvis de betaler skatt (Djizia) og de underkaster seg til islamsk lov.
Islam deler verden inn i to deler: “. Dar al islam” “Dar al harb” og “Dar al harb”, som bokstavelig talt betyr krigens hus, er for muslimene  det landet av vantro. Muslimer er pålagt å infiltrere landet og ta en lav profil samtidig som de  sprer  Koranens ord  mens de formerer seg for å  multiplisere det troende  fellesskapet inntil  styrken  er på deres side. Når de blir sterke nok, er det deres plikt å pålegge Islam i disse landene for å gjøre dem til “Dar Al islam.”

I historien finner vi, fra begynnelsen av eksistensen av denne ideologien som ble religion, mens Mohamed fortsatt var i live, massakrer av jøder som var like grusomme som massakrene begått av nazistene. Jødene i Medina led av volden begått av Muhammed og hans følgesvenner i dets mest fryktelige utrykk i sterk krenkelse  med traktaten om ikke-aggresjon som var blitt avtalt mellom jødene og muslimene den gangen muslimene fortsatt var få. Menn ble drept og kvinner ble forvandlet til seksuelle slaver. Muhammed selv tok Kheibar, en jødisk kvinne fra Quraiza som en slave etter å ha drept hennes far, hennes ektemann og flere av hennes slektninger. Han gjorde det samme med Reyhana som også ble hans sexslave..

Mord på intellektuelle som turte å kritisere islam lot de ikke vente på, enten de var Belhadj , Madani eller Himmler. Abu Afak ble drept for å ha komponert et saterisk dikt om  Muhammed, på ordre fra sistnevnte. Når en kvinne, Asma bint Marwan, en dikter, mor til fem barn, skrev et dikt som forbannet araberne for å la Mohammed drepe en gammel mann , siden Abu afak var 120 år gammel da han ble myrdet, beordret Mohamed å drepe henne . Befalingen ble  utført mens hun ammet barnet sitt. (Sirat Rasul Allah)

Kvinners rolle, som for nazismen, er forplantning og produksjon av førsteklasses mennesker  som tilhører de beste samfunn.

Anvendelsen av Koranen og Sunnah har ført til den situasjonen vi har i dag der islam regjerer. Bannlysing av alle former for frihet er så inngrodd i deres sinn at få tør stille spørsmål ved dem. Det er en del av kulturen i de underkastede folkene. Hvis nazismen varte like lenge ville  rasehierarkiet teorier være nå godtatt av alle, og å bestride dem ville høres ut som kjetteri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 07/04/2013 by in Islam, Kolonialism, Politikk, Ytringsfrihet and tagged , , , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,828 other followers

Blog Stats

  • 119,013 hits
%d bloggers like this: