Kabylia

Everything about Kabylia

Brzezinski: «Den populistiske motstand hindrer den nye verdensorden”

Denne er oversatt fra spansk.

En global motstandsbevegelse mot ekstern kontroll drevet av “populistisk aktivisme” truer med å ” avlede ” overgangen til en ny verdensorden, sier den amerikanske tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren  , Zbigniew Brzezinski .
Den amerikanske politiske strateg bemerket at “økende populistisk aktivisme i verden viser seg skadelig for ekstern dominans slik den som hersket i kolonialisme og imperialisme tiden ”

Brzezinski

Brzezinski

Brzezinski konkluderer med at “den vedvarende og høyt motiverte populistiske motstand fra folk som er politisk oppvakte  og berørte av  historisk harme  mot ekstern kontroll, viser seg mer og mer vanskelig å fjerne ”
Selv om politikeren har  presentert  sine observasjoner i en nøytral tone, viser konteksten han har uttalt disse observasjoner, satt sammen med hans tidligere uttalelser at det ikke er en støtte til denne ” populistisk motstand “, men en klagesang og en advarsel til elitene om virkningen den har på den såkalte “ytre kontroll ”
Her diskvalifiserer den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren  ideen om at det 21. århundre er tiden for statenes union,” delt håp”, og sier at USAs dominans ikke lenger er mulig på grunn av en sosial akselerert endring forårsaket av ” massekommunikasjon som radio, fjernsyn og Internett “, som stimulerer på en kumulativt måte  ” universell oppvåkning av den politiske massebevisstheten.”
Brezinski gjorde sin uttalelse i forbindelse med European Forum for nye ideer ( Euopean Forum For New Ideas, EFNI) , en organisasjon som er talerør for forvandling av EU til en føderal superstat , dvs. ” samme type ekstern byråkratisk kontroll ” nevnt av Brzezinski i sin tale . I denne sammenheng , ifølge politikeren , kan ” den populistiske motstand” være et stort hinder for påtvingelse av en ny verdensorden.

Zbigniew Brzezinski.

7 comments on “Brzezinski: «Den populistiske motstand hindrer den nye verdensorden”

 1. Ytringer
  03/12/2013

  “…og sier at USAs dominans ikke lenger er mulig på grunn av en sosial akselerert endring forårsaket av » massekommunikasjon som radio, fjernsyn og Internett «, som stimulerer på en kumulativt måte » universell oppvåkning av den politiske massebevisstheten.»”

  Og da trenger Israel nye allierte i kampen mot nasjonene:

  http://rt.com/news/israel-new-allies-iran-054/

  Fint å se at du også nå er på sporet av de som steller istand så mye helvete overalt på jorden.

 2. Ytringer
  03/12/2013
  • Ultima_Thule
   07/12/2013

   @ Ytringer

   En velferdsstat er ikke bærekraftig, verken med eller uten innvandring. Og det er bare velferdsstater som trekker til seg trygdeinnvandrere som kommer for å leve som snyltere, men velferdsstater korrumperer også sine egne innbyggere. Det er først og fremst på grunn av sistnevnte – og det monitære systemet – at velferdsstatene forfaller.

   Mens multikulturalismen er et ideologisk virus og et ektefødt barn av kulturmarxismen – eller som noen kaller den; vest-marxismen (del to og del tre samt del fire).
   Multikulturalismen er også rasistisk.

   Du syns å mene at det er jøder som står bak multikulturalismen og folkevandringen og legger ut noen videoer med noen perifere jøder som visstnok skal bevise dette. Hvis jødene har en sammensvergelse for å utrydde den hvite rase gående, hvorfor er da jøder som Pamela Geller og Gisele Littman (Bat Ye’Or), blant de fremste kritikerne av multikulturalismen og folkevandringen internasjonalt? Har ikke de fått med seg denne sammensvergelsen? Eller forsøker de bare å forvirre den hvite rase?

   Og hva angår Zbigniew Brzezinski, så har han sterke totalitære/kollektivistiske trekk. I boken sin Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era fra 1970, så hyllet han marxismen og hevdet at nasjonalstaten avgir gradvis suvereniteten sin.
   Da Brzezinski møtte Mikhail Gorbatsjov under det første State of the World Forum i 1995 som rådgiver for Center for Strategic and International Studies (CSIS), avslørte Brzezinski at man ikke kan forhaste seg med å få innført en verdensregjering med ett stort skritt. Forutsetningen for eventuell og genuin globalisering er gradvis regionalisering fordi slik vil man bevege seg mot større, mer stabile og mer samarbeidende enheter. Det er grunnen til CSIS vektlegger “regional integrasjon”, som f.eks. EU.

   «We can only dream of how Rothbard would have reacted to the temporary triumph of the neocons over the realists in Iraq. But needless to say, the general trajectory of US foreign policy — presidential wars of aggression, neomercantilism, Fed-financed bombings, trade sanctions, exploiting the UN and NATO when expedient — has been fairly consistent from the Progressive Era to Obama, Bush’s aberration notwithstanding. And now the United States is solidly back in the “realist” tradition with Obama, who is using international coalitions to obscure the aggression against Libya, and who is continuing the imperial project in Afghanistan that originated with the meddling of Carter’s national-security adviser, Zbigniew Brzezinski, a practical paragon of the realist school. More than a decade after Rothbard wrote this book, identifying Brzezinski as a Trilateral executive director and “recently selected director of the CFR,” this establishment poster boy claimed credit for intentionally baiting the Soviets into invading Afghanistan — a fateful intervention that has changed US policy in the Muslim world irreversibly.»In a Relationship, and It’s Complicated, Ludwig von Mises Institute

   «Since the country [Afghanistan] had a Marxist president supported by the Soviet Union, the U.S. wanted to oust it. It teamed up with the taliban Islamic fundamentalists to intentionally induce the Soviets to respond. President Carter’s national security advisor Zbigniew Brzezinski stated that “the secret operation was an excellent idea…it had the idea of drawing the russians into a trap…giving the U.S.S.r. its Vietnam war.” America’s guys, the Mujadeen, engaged in torture that even U.S. government officials called “indescribable horror.” Half of the population was horribly affected: 1 million died, 3 million became disabled, 5 million became refuges.»The Case for Legalizing Capitalism, Ludwig von Mises Institute

   «It is worth noting here that one of the most widely quoted critics of Communism today, Zbigniew Brzezinski, not only stops short of equating Communism with socialism, but also avoids criticizing the ethics of collectivism. To him it is merely a “grand failure,” not an “evil.”»Resurfacing the Road to Serfdom, The Freeman

 3. Ytringer
  08/12/2013

  Filmene over viser jo hvem som pusher innvandring. Dette skjer i alle hvite land så det er klart at dette er styrt fra internasjonalt hold. Målet er jo så klart å svekke nasjonene(folk) og landene. Slik at ingen til slutt føler eierskap til landet. Urbefolkningen må da bort i europeiske land.
  Urbefolkningen i Europa er jo arierne, selv om det er et stygt ord idag.

  Jeg forutsetter nå at ditt utgangspunkt er globalisme og libertarianisme etter Ayn Rand eller lignende. Bort med velferdsstaten og alt blir bra.
  Velferdsstaten får vi aldri bort før den bryter sammen pga av innvandring og krig og helvete i hele Europa. Og da er skaden allerede skjedd. Det er dette zionistene legger opp til. Og de kjøre begge sider i denne prosessen. Damene over representerer en side og Rustad, Fjordmann og jødestyrte organisasjoner som EDL den andre.

  Her er Zionistene og jødene bak EDL:

  Og her er EDL sitt sanne ansikt. Det er den gode gamle klassekrigen + religionskrig de håper å få stelt istand. Den som jøde-bolsjevistene hadde stor suksess med i Russland på -20 tallet, da de på vegne av seg selv og internasjonal storkapital plyndret og ødela hele landet:

  Vi er idag fullstendig hjernevasket til å tro at nasjonalisme er stygt og internasjonalisme(kommunisme ) er fint og godt. Vi er fullstendig ukjent med det hatet jødene har mot Europa og alltid har hatt. Alle tror at andre verdenskrig stod om å redde jødene fra gasskamre, som forøvrig ikke ekstisterte. Det det stod om var nasjonalisme Vs. Internasjonalisme. Najsonalisme er idéen om at et folk styrer seg selv og sitt land, mens internasjonalisme er idéen om at ett spesielt folk skal styre alle andre folk og deres land.

  Her er fra 1932 om den planlagte nye Eurasisk-negroid slaverasen for Europa i fremtiden. Som det står på wikipedia er planen at denne skal styres av herrefolket jødene.

  “In 1932 Richard Coudenhove-Kalergi composed a preface for a new edition of his father’s condemnation of antisemitism, reissued by his own publishing house.

  In 1933 he responded to the ascendance of National Socialism by collaborating with Heinrich Mann, Arthur Holitscher, Lion Feuchtwanger, and Max Brod in writing and publishing the pamphlet Gegen die Phrase vom jüdischen Schädling (Against the Phrase ‘Jewish Parasite’).

  Coudenhove-Kalergi complemented his liberal views of the political role of the jews with distinctive advocacy of race mixing. In his book Praktischer Idealismus (Practical Idealism) he wrote:

  «The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.»

  «Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process. No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe. Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility by the Grace of Spirit. This happened at the moment when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation.»

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi

  Her er et klart eksempel på det hatet som jødene har og alltid har hatt mot Europeere/Ariere.
  Denne boken som dette er hentet fra kom ut allerede i 1941, lenge før mytene om gasskamre var påfunnet. Kaufmann som var venn av en av USA Presidenten sine rådgivere skrev denne boken hvor han foreslår at etter krigen må alle Germanere steriliseres. Kaufman var dermed ikke bare en Rabiat jøde eller hvemsomhelst. Fra boken “Germany must perish” av Theodore Kaufmann.

  “Kaufman åpner sitt forbryterske skrift med en rolig akademisk kunngjøring som var det en skolebok i geografi: “Dette «dynamiske» bind er et utkast til en altomfattende plan for å utrydde den tyske nasjon og alle tyskere fullstændig fra denne Jord. Det inneholder også et kart som skisserer en mulig oppdeling av Tyskland og innlemmelse i andre land.” I en «særlig merknad for leseren» forsetter han så med hyklersk å forsikre om at han ingenlunde ønsker USA inn i krigen (det amerikanske folk ønsket å holde seg utenfor), men skulle det likevel skje(!) så er jøden i sin store omsorg for amerikanske gojim-liv opptatt av at de ikke må ofres forgjeves. “Hvis våre soldater må dø i strid, så gi dem i alle fall et opphøyet formål og et hellig løfte.” Dette løfte kaller han varig fred. Varig fred er at det tyske folk – og alle andre germanere også som vi skal se – dør og forsvinner. Han understreker at denne krig ikke er en krig mot Adolf Hitler eller «nazistene» men «siviliserte folks» krig mot «usiviliserte barbarer«. Han legger stor vekt på dette at det ikke bare er Hitlers skyld (eller keiser Wilhelms eller Bismarcks i det forgangne) men “tyskere flest er kåte efter erobring og massemord”. Det tyske folk er skyld i alle kriger og derfor kan varig fred bare oppnås ved å utrydde det. “Tyskland har påtvunget verden total krig, og derfor må det sone total straff”. Tyskerne er krigskåte og nyter å dræpe og legge andre folks byer i grus. Og det er slett ikke bare en del av dem som er sånn! Nei, det gjelder alle. Pussig nok finner han det nødvendig å si at tyskerne engang var anderledes, i en sivilisert epoke for tusen år siden. Tusen år! Den som vet noenting om historie forstår at dette tall må være vilkårlig valgt stort nok for å legge opp til konklusjonen om at det nu er for sent. For Kaufman kan umulig mene saksernes og vikingenes heltemodige kamp mot Juda-Rom!

  Så gyver han løs på dem som måtte mene at det vel kunne finnes tyskere som er uskyldige, f.eks. barna. Sett at det finnes 15 millioner uskyldige tyskere, sier han, hva er det mot 300 millioner uskyldige mennesker av andre folk? Skal de 300 M for alltid leve under den tyske jærnhæl bare for å skåne de 15 M? Kaufman kræver internasjonalt demokrati! De 300 er flere enn de 15, altså må de 15 ofres. Det er det beste for de fleste, sier Kaufman som et ekko av Jeremy Bentham og utilitarismen. Interessant nok mener han at selvstyrende (autokratiske) folk er en trusel mot demokratiet. Det er helt riktig, for demokrati er internasjonalt judeomurokrati, men det skal jo ikke sies så klart og tydelig, herr Kaufman!

  Så kommer vi til et interessant punkt. Alle amerikanere som er motstandere av krigen og den meningsløse nedslaktingen i Europa er «femte-kolonnister» og skal summarisk henrettes eller fængsles – det er soldatenes rett! Dette sier en jøde som selv aldri deltar i åpen og ærlig strid, men gjerne kaster skitt mot dem som gjør det. Jøden opptrer bare som snikmorder og slakter overfor forsvarsløse mennesker, f.eks. som kommisar i den Røde Arme eller NKVD- (GPU-) soldat. Denne motbydelige hyklede patriotisme minner om landssviker-sakene i Norge efter krigen: Den som ikke vil tjene jødene og delta i en meningsløs krig mot våre blodsbrødre er en landssviker! Kaufman er stærkt opptatt av de amerikanske soldatenes rettigheter: Må de slåss og dø på slagmarken så skal de i alle fall ha den trøst at det tyske folk til slutt blir utryddet! “Det er verdens plikt overfor dem som kjæmper og dør mot tyskeren liksom mot ufødte slekter å sørge for at den tyske orms fryktelige huggtænner aldri rammer på ny! Og siden den dødelige giften i de huggtænnene ikke kommer fra kroppen men fra tyskerens krigersjel, kan intet sikre menneskehetens trygghet og sikkerhet enn at denne krigersjel for alltid slukkes og at det syke kadaver som omhyller den for alltid fjærnes fra denne verden. Vi har ikke længer annen utvei: Tyskland må forgå!”

  Videre kan man lese at Kaufman også skriver:

  “Tyskerne er et avskyelig folk! De tenker og drømmer ikke om annet enn å sjikanere. Deres store glede består i bebreidelser, skrik og trusler. Deres armer er som spikerklubber og fra munnen strømmer ikke vanlig menneskelig tale, men buldrende artilleri og smell av stål; deres liv er en eneste lang eksplosjon. Tyskeren lever ikke i høydene; han skyr lyset og fra sitt gjemmested plukker han i stykker avtaler, øver sin ondsinnede innflytelse på avisartikler, henger over kart, måler vinkler, og tegner med skadefro iver grenselinjene. Å elske sitt land er for dem å forakte, overkjøre og fornærme alle andre land. De er ikke i stand til stort annet enn å hate og lyve, ikke engang mot sine egne…”.

  “De legger seg opp i alle andres saker, stikker nesen inn i anliggender som ikke angår dem, kritiserer alt, opptrer som herre, rakker ned på og fordreier alt. “. Og hva med denne: “Tyskeren har kommet til at hans rase er utvalgt av Gud til å ordne den moderne verden. Den som motsetter seg ham er en arrogant usurpator [hovmodig tronraner] og burde styrtes.” Eller denne: “I følge dets egne forfattere, lærere og statsmenn har Tyskland bare en god grunn for å eksistere; nemlig å vinne verdensherredømme! Siden det er dets høyeste mål hevder Tyskland at det har rett til å gjøre fri bruk av sjikane, bedrag, utålsomhet, begjær, forfølgelse og undertrykkelse for å nå sitt mål.”

  “Det er nettopp slik masse-megalomani [stormannsgalskap], krass egoisme og intellektuelt avvik som drev den demente hjernen til tyskeren av igår til å brygge sine kriger; som beveger den sinnsyke nazist av idag til å fortsette disse kriger, og som vil gi retning til fremtidens tyske politikk uansett hvilket parti som sitter med makten så lenge den schizofrene teutoner fortsatt finnes til. For å gjenta meg selv er den tyske ide om verdensherredømme og trellbinding av verdens folk ingen politisk anskuelse; det er et brennende fanatisk evangelium av hat og intoleranse, mord og ødeleggelse, og forløser en sadistisk blodtørst. Det er bokstavelig talt en vill [savage] og hedensk religion som hisser sine tilhengere først til barbarisk berserkergang og så gir dem utløp for sin dyriske råskap i forøvelsen av forferdelige, skruppelløse og unevnelige grusomheter mot uskyldige menn, kvinner og barn. Slik er de ekte germanske dyder!”

  «Det gjenstår nu bare å bestemme den beste måten, den mest praktiske og beleilige måte, for å pålegge den tyske nasjon den ytterste straff.»”

  Og så kan man lure på om det finnes jøder i dag som kan tenke seg å utslette alle hvite selvstendige mennesker unntatt jødene selv? Vel:

  Man trenger ikke være synsk for å forstå at fremtiden blir blodig borgerkrig i Europa, eller en sinnsyk politistat for å holde orden på alle de ulike gruppene som etterhvert vil komme i konflikt med hverandre. Hvem vil tjene på dette. Jo de internasjonale. Globalisme og korporatisme vil sørge for at internasjonal vil tjene seg søkkrike på å utnytte nasjoner og land.
  Den globale kommunistiske slavestaten vi står foran vil få Sovjet til å fremstå som den reneste lykke og frihet.
  Man trenger heller ikke grave særlig lenge før man forstår at dette styres av jøder og jødisk storkapital, Rotsxchild f.x. som jo eier de fleste sentralbanker i verden.

  Litt foreløpig, i full fart, om hvorfor jeg tror på en internasjonal jødisk sammensvergelse mot alle andre folk og land, slik det fremkommer i deres oppskrifter på verdensherredømme fra Torhah og Talmud.

  Kom gjerne med spørsmål i morgen om noe er uklart, eller om du ønsker flere kilder eller annet.

  • Ytringer
   08/12/2013

   Her er forresten også en god link om TAFTA. Den nært forestående sammenslåing av slavestaten EU og slvaestaten USA. Allerede idag ser vi at folk og land blir hjelpesløse ofre i møte med internasjonalistene og global storkapital:

   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1011/thread289568/

  • Ultima_Thule
   08/12/2013

   @ Ytringer

   «Filmene over viser jo hvem som pusher innvandring.»
   – Videoene viser noen kulturmarxistiske jøder, noe resten av dokumentasjonen din også handler om. Og hva så? Bare i lille Norge er det helt sikkert nesten like mange kulturmarxistiske ikke-jøder som det fins kulturmarxistiske jøder i hele verden.

   «Dette skjer i alle hvite land så det er klart at dette er styrt fra internasjonalt hold.»
   – Det er psykologiske egenskaper ved oss mennesker som ofte fører oss på villspor når vi skal orientere oss i verden. Enkelte av disse er sentrale også når vi skal forklare hvorfor en del mennesker kan falle for såkalte konspirasjonsteorier som ligger langt fra vår beste kunnskap om virkeligheten.
   Hjernene våre er laget for å kunne finne mønstre i et tilsynelatende kaos – ja, de er faktisk så gode til å finne mønstre at de har en bestemt tendens til å oppdage mønstre også der hvor ingen finnes.
   Dette skriver Ronny Kjelsberg i en kronikk i Dagbladet.
   .
   Dessuten spiller også filosofi/ideologi inn her. Kollektivister har hang til å tro på konspirasjonsteorier, men det har ikke individualister.
   Kollektivister trenger å se koordinert handling/plan (enten av en gud, en stat eller en klikk) og tror derfor ikke at orden kan oppstå spontant fra bunnen og opp. Dermed tyr kollektivister til konspirasjonsteorier for å forklare det uforklarlige eller mønstre de observerer. Individualister derimot erkjenner at orden og strukturer kan oppstå spontant uten bevisst samarbeid, kun i kraft av individuelle uavhengige handlinger.
   Kollektivisme er grunnfilosofien til både de sekulærreligiøse ideologiene som sosialisme, nasjonalisme og rasisme, men også grunnfilosofien til de deistiske ideologiene som gaiaisme og islam, etc.
   Felles for alle kollektivistiske ideologier er polylogisme/”doublethink“, ulike former for klassetenkning og ultraetatisme.
   .
   Alle kollektivistiske ideologier er i mer eller mindre grad drevet frem av indre og ytre fiender (konspirasjonstenkning) og etterlyser en politisk, sosial og etisk omveltning av revolusjonær og rensende karakter. Dette kommer tydeligst frem når man tar en titt på kommunist-bevegelsene, gaiaist-bevegelsen og islamske bevegelser.
   Mens her hjemme i det forholdsvis moderat-kollektivistiske Norge hender det at fremtredene politikere og representanter for arbeiderbevegelsen beskylder både nasjonale (indre) og internasjonale (ytre) spekulanter (fiender) for å forårsake eller å bidra til prissvingninger, helst de som går opp. Enten er disse personene økonomiske analfabeter og skjønner ikke seg på de underliggende årsakene til prissvingninger eller så bryr de seg ikke om dem for å gi et inntrykk av at de har identifisert et problem (ved dette tilfelle; spekulasjon) og slik vinne popularitet (populisme). “Storkapitalen”, “gutteklubben grei”, kapitalister som Stein Erik Hagen, og utlendinger generelt skal visstnok også være fiender av det nasjonalsosialistiske Norge.
   Er våre “moderate” sosialister i Norge noe bedre enn Hitler og de andre marxistene? Vel, ta en titt og døm selv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 03/12/2013 by in Freedom of speech, Politikk and tagged , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

 • 120,609 hits
%d bloggers like this: