Kabylia

Everything about Kabylia

Per Fugelli, Muhammed og Jesus Kristus

Larven er i frukten. Islam er den verste menneskes” oppfinnelse”, den verste sykdommen, mye verre enn kreft , fordi den angriper hjertet og fornuften og forvandler  sine tilhengere og beundrere til  militanter av det onde, til uhyrlige vesener uten menneskelighet. Denne religionen er som en ondartet kreft som sprer seg over hele verden. Enten det er i Norge, Australia, Quebec eller i Kabylia, muslimer eller islamister slik en sverm  kakerlakker , okkuperer terrenget ryddet av bekymringsløse, useriøse, paljetthumanister og forvirrede , naive  mennesker som egentlig elsker frihet og likestilling og tror at alle kulturer har de samme verdier. Europa er for alltid  overlevert i klørne til de skjeggete og hijaber av dem som tror at de skal få anerkjennelse og kanskje også renvaske seg fra fortidens  handlinger og synder. Disse skrap-humanistene med sine grenseløse løgner fører oss på en ingen tilbakevendende vei mot kaos. Vi er alle berørt av denne svøpe, derfor er det også en felles interesse for oss å reagere. Ikke la de uskyldige bli forført av den hyklerske vennlighet av slike folk som destillerer sine moralske leksjoner i overflod. Nekt å konspirere med dem, spesielt bekjempe dem  på deres området. Beskytt sensitive mennesker som er villige til å gi etter for fristelser til stinkende humanister.

Umm-Qirfa_tied_between_two_camels

I et intervju i Dagbladet ønsker Per Fugelli  å bli oppfattet som en humanist ved å promotere og forsvare det  uforsvarlige, religionen av sverd, hat mot kvinner, mot jøder og alle de som nekter å underkaste seg islam. Men det er ikke gitt til alle folk  å være humanist. Man kan ikke bare hevde at man er humanist. Det er en universell verdi forankret i mennesket selv. Per Fugelli  virker helt ufølsom for de forferdelige massakrer som foregår i de fire verdenshjørner i Allahs og Muhammeds  navn.
Det kan tenkes at for denne skrap-humanisten, finnes en menneskelig kategori som fortjener straff av Allah og ikke har rett til sin eksistens. I sin støtte til læren om døden,  inviterer han oss å sammenligne de usammenlignbare, solen og månen,  ved å si at Jesus fikk en “tvillingbror” 500 år etter sin død. La oss se hvem de er disse to “tvillingbrødrene”, som Per Fugelli inviterer oss til å sammenligne kvalitetene til.

Jesus fikk en tvilling, i ånden, 570 år seinere

Per Fugelli “Jesus fikk en tvilling, i ånden, 570 år seinere”

Denne sammenligningen gir kun en liten ikke-uttømmende oversikt over praksisen og levesettet til Kristus og Muhammed .

Jeg skal vise at praksisen til profeten til de underkastede, Muhammed, på alle måter er diametralt motsatt av profeten til de troende, Kristus.

Kristus ble født i en stall av en jomfru, og førte et liv i ydmykhet inntil sin forferdelige og strålende død.

Muhammed ble født fire år etter dødsfallet til hans antatte far Abdallah ! av Amina .
Ulemaer forklarte dette ” fenomenet ” ved å hevde at et foster kan bli fire år i mors liv !

Kristus multipliserte brødene, Muhammed snappet brødet fra munnen til mennesker ved å plyndre dem.

Kristus gav de blinde synet tilbake, Muhammed stakk øynene ut av hans ofre, stjal fra dem og forlot dem for å dø av tørste i ørkenvarmen.
Kristus vekket de døde, Muhammed myrdet de levende.

Kristus talte til kvinner som siviliserte vesener, Muhammed jaktet på dem som seksuell byttedyr .

Kristus lyttet til kvinner, så dem i øynene, uten å tenke onde tanker, Muhammed var en seksuell pervers, for ham var ikke kvinner noe annet en sex. Han ” hidjabiserte ” dem fordi han var en slave av sine instinkter.

Kristus møtte den samaritanske, reddet kvinnen fra steining av fariseerne, latterliggjorde leksjonsgiverne med sitt berømte : “Dere som er uten synd –  kast den første steinen”

Muhammed mottok en kvinne som hadde drevet hor , han lot henne være “fri” inntil babyen hun var gravid med spiste fast føde , så ga han ordre om å steine henne til døden , og etterlot hennes baby foreldreløs.

Kristus levde et liv i kyskhet, Muhammed et liv i synd og umoral .
Kristus overlot Bergprekenen til sine tilhengere,  Muhammed etterlot til sine tilhengere hat for polyteister,  jøder, kristne, kvinner, kort sagt alle mennesker så lenge de ikke har underkastet seg til ham og hans beduin Allah.

Kristus ber sin disippel å legge bort sverdet sitt og ikke bruke den mot den romerske soldaten , Muhammed ledet 30 plyndrings tokter, la våpnene i mordernes hender, selv ikke gamle kvinner ( Oum qirfa ) eller mødre med baby ( asmae bint Marwan ) unnslapp morderne.

Forholdet mellom Kristus og kvinner var likeverdig, en kvinne helte parfyme på føttene hans i ærbødighet , Muhammed var en harselerer, hans hustruer kranglet om  hvem blant dem som skulle tilbringe natten sammen med ham, og Aicha bedro ham ustanselig ( sjiaene kaller det Al zaniya , utroskap ) .

Tredje dagen etter hans død ,var det kvinner som gikk til graven for å se at Kristus steg opp til himmelen for å bringe den  gode nyheten videre, Muhammed ble involvert med en jødisk kvinne som hevnet seg for forbrytelser han begikk på hennes slekt ved å forgifte ham.

Ånd i ånd gjennom Norge

One comment on “Per Fugelli, Muhammed og Jesus Kristus

 1. Izem
  03/01/2014

  Salem BEN AMAR who is a Tunisian author works for his country to return in its true idnetity : Amazigh culture , that was erased from memories of Tunisian by the Muslim Arab invasions;
  So , Islam is like the Chernobyl cloud.
  Please let you read his article :

  By SALEM BEN AMAR :
  “Muslim fundamentalism is poised to create homo Islamic wahhabitus a pale copy of the homo nuevo trend new man in the Nazi high culture of violence, racism and the total and absolute submission. A man usually devoid of own thinking and personal reflection because of the strong ideological education doses that are the Gave from… early childhood, which is the key step in the initiation process of indoctrination. Poured into the mold doctrinaire as a sculptor runs his cast to give it shape, this fully automated and standardized man is programmed to execute the orders whose purpose is to promote the emergence of a new society only the most populous member brave, aggressive, brave, obedient and devoted. There is no place in society for those who do not meet the eligibility criteria or who refuse to share fingerprint values of exclusion, banishment and social discrimination, ethnic, political or sexual.

  Like all totalitarian and fascist ideology, Islam also dreams of having mindless humans, programmed to carry out his term and his cosmic hegemonic designs in the world, in this case it would be master of the universe. Nothing but faithful with a soldierly spirit, with an innate sense of the sacrifice of their lives for the sake of the cause of the ideal Muslim who wants the ultimate stage for all humanity.

  Perfect for a perfect religion men.

  When you’re racist, you’re never aware of his racism, Nazism and Islam as Mussolini’s fascism is no exception to this rule, so full of himself and convinced of his absolute supremacy and incomparable nature no other because of its divine essence that can manifest disdain, hatred and contempt for the humans who do not him allegiance. He can not bring himself to the idea that he who wants a new way for humanity to which it wants to impose its diktat on behalf of his Supremacist values, absolute purity, infallible, immaculate, a marvel of perfection to image of the person who has designed and executed for his creatures.

  With its self-proclaimed legitimacy of its existentialist and organic superiority over all other rival systems which are expected to disappear in his favor, to give way to his lordly power, Islam arose as a new incubator a transhuman species whose DNA is the result of genetic manipulation where religion would have the same property as blood.

  We hear more Muslim blood as if Islam was itself a blood group that characterizes his own followers of genetic attributes.

  A new human species seems to come out of the Muslim laying, such as inflatable dolls outputs of Chinese channels for the sexual use of homo islamicus wahhabitus. In the wake of the Nazi distant cousin with whom he shared hatred of the Jew as an engine of its operation ideological Islam wants to purify starting with the community waiting to expand its purifying action and sanitation remaining humanity of all exogenous influences of these people cursed by Allah which he owes everything yet. One wonders if these people Jews and Christians and pagans had not existed, is that Islam would have existed and caress the dream of creating a new man?

  As these people endure and return to its hybrid and illegitimate origins, it can not qualify as original religion, not subject to external influences. He is obsessed with decontamination of his community, and claims to purify all the dross that does not have the character, so that he is not an innovator in spiritual innovation, on the contrary it marked a turning point in the abuse of religion for political and ideological purposes. In the history of religions, Islam is the first and only religion that sanctifies and glorifies violence by making a stepping stone to heaven.

  It is a heresy to imagine promote the existence within it of rival systems, especially those that provide the means to man their emancipation and assertiveness. In mentally conditioning his followers to do the ramparts against any form of political innovation that is the expression of the will of man. Thus, it is unrealistic to imagine the new Muslim man claiming democratic and republican values considered imperfect because of their human nature and therefore unlawful.

  The new man is like the Nazi Muslim man, his own self censor and executioner all recalcitrant and non-conformists who are part of the intellectual processes that may remove the man from the gravity of the dictatorship dominant thought.

  Any resemblance between the two ideologies is also fortuitous that? Both are known for their ode to love and humanistic virtues. As they advocate or brotherhood among all men without exception, nor equal rights between humans irrespective of creed and sex. None of them recognizes the men’s rights to freedom of expression, association and worship. Both the one and the other are factors of peace and mutual understanding, respect for the inalienable right to life, the right to sexual difference, protection of physical and mental health in early childhood with the Islam is an object of sexual consumption.

  Hitler wanted to create a human community restricted to Aryans, Muhammad wanted to do the same. The pagan and the other mystical religious where there is no place for those who have no ideological marker.

  The world defeated Nazi utopia, will he do the same with the Muslim utopia?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02/01/2014 by in Islam, Kultur, Ytringsfrihet and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,828 other followers

Blog Stats

 • 119,013 hits
%d bloggers like this: