Kabylia

Everything about Kabylia

Krim , støttet av den russiske føderasjon , formelt skilt fra Ukraina .

Selv om europeiske nasjoner glemsom skriker om en såkalt  brudd på folkeretten , og anklager Russland for brudd på territoriale integritet , Sergei Lavrvov , den russiske utenriksministeren , rettferdiggjør folkeavstemning for selvbestemmelse ( selvstendighet ) i Krim med disse  relevante argumenter  * :Krim
– 1 . I Ukraina , er de nåværende myndighetene avledet fra et statskupp , og det er åpenbart at de ikke skulle bli godkjent fra   folkeretten synspunkt .
– 2 . Foran forfølgelse av minoriteter , har befolkningen på Krim besluttet å  velge for å verne om sine nasjonale interesser .
– 3 . Jeg ønsker også å minne om at i tilfelle av Kosovos  uavhengighetserklæring av denne regionen , selv om utgangspunktet var en integrert del av Serbia, ble vedtatt ensidig til tross for motstand fra legitim makten i Beograd . Noen av våre partnere hadde da offisielt uttalt at denne beslutningen ikke motsier folkeretten . Dette var en humbug .
– 4 . I Krim , valgte  befolkningen det valget nettopp som en  følge av fremveksten av en illegitim makt i Kiev .Verden må samvittighetsfullt respektere suvereniteten til folket . Det er fra denne vinkelen som vi ser for oss situasjonen i dette landet i dag .

*)Erklæring av den russiske ambassadøren i Alger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17/03/2014 by in Kolonialism, Politikk and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,826 other followers

Blog Stats

  • 119,045 hits
%d bloggers like this: