Kabylia

Everything about Kabylia

Ved å provosere Israel, har Hamas slått av søkelyset på folkemord begått av dens islamistiske venner av EIIL

By Dr Salem Benammar. Tunisisk intellektuell.

Flag_of_OIC.svg

Det er ikke noe hierarki av ofre i Gaza og de i Irak eller andre steder, men det er et hierarki blant de underliggende problemene hver tragedie som ryster Midtøsten.
Faktisk kan man undres hva som kunne ha vært et tilfelle av mindre betydning menneskelig, politisk og juridisk folkerettslig, opptar overskriftene og slått utleggere demonstranter i Frankrike, mens saken som vekker de mørke sidene i samtidshistorie er henvist til bakgrunnen. Vi vet at kriminelle må betale for sine forbrytelser, men det finnes også de som gir dem sin støtte ved å fungere som høyttalere og resonansboks for å dekke over deres spor, og de som er like kritikkverdig som er den første spesielt siden de ofte er drevet av stinkende baktanker. Det er langt fra meg å minimere de døde i Gaza som Hamas er den ansvarlig, men et spørsmål ikke uten interesse er hvorfor Hamas har stilt ut sine hoggtenner når irakiske kristne og yazidier er truet av utryddelse mens vår oppmerksomhet måte rettes på dem? Ved å provosere Israel, gjør Hamas det faktisk å underholde verden opinionen, tåkelegge, og avlede søkelyset på folkemordet begått av dens islamistiske venner EIIL. Denne synkroniseringen av de tragiske hendelsene i seg selv er det beste beviset på involvering av Hamas i de katastrofer som rammet de irakiske kristne og yazidier.
Historien om det brent, palestinske flagget er en grov iscenesettelse, et syns svindel. Uansett anerkjenner ikke Hamas det nasjonale palestinske emblemet. I dag er det ikke en triviell episode i den israelsk-palestinske konflikten. Det er en åpen krig av islam mot den ikke-muslimske verden eller til og med inne i den muslimsk verden. Disse sentrene av konflikten som skrider fram i den muslimske verden, og spesielt i Libya, Irak, Syria, Tunisia, Mali, Afghanistan, Pakistan, Algerie, se.Det er ikke noe hierarki av ofre i Gaza og de i Irak eller andre steder, men det er et hierarki blant de underliggende problemene hver tragedie som ryster Midtøsten.
Faktisk kan man undres hva som kunne ha vært et tilfelle av mindre bekymring, menneskelig, politisk og juridisk folkerettslig, opptar overskriftene og slått utleggere demonstranter i Frankrike, mens saken som vekker de mørke sidene i samtidshistorie er henvist til bakgrunnen. Vi vet at kriminelle må betale for sine forbrytelser, men det finnes også de som gir dem sin støtte ved å fungere som høyttalere og resonans boksen for å dekke over sine spor, og de som er like kritikkverdig som er den første spesielt siden de ofte er drevet av stinkende baktanker . Det er langt fra meg å minimere de døde i Gaza som Hamas er den ansvarlig, men et spørsmål ikke uten interesse er hvorfor Hamas har stilt ut sine hoggtenner når irakiske kristne og yazidier er truet av utryddelse mens vår oppmerksomhet måte rettes på dem? Ved å provosere Israel, gjøre Hamas det faktisk å underholde verden opinionen, tåkelegge , og avlede søkelyset på folkmordet begått av dens islamistiske venner EIIL.

Denne synkroniseringen av de tragiske hendelsene i seg selv er det beste beviset om involvering av Hamas i de katastrofer som rammet de irakiske kristne og yazidier. Historien om det palestinske flagget brent er en grov iscenesettelse, et synssvindel . Uansett anerkjenner ikke Hamas det nasjonale palestinsk emblemet.

I dag er det ikke en triviell episode i den israelsk-palestinske konflikten. Det er en åpen krig av islam mot den ikke-muslimske verden eller eller til og med den muslimsk verden til og med . Disse sentrene av konflikten som er skrider fram i den muslimske verden, og spesielt i Libya, Irak, Syria, Tunisia, Mali, Afghanistan, Pakistan, Algerie, selv Europa har ikke blitt spart, er noe annet enn en tilfeldighet. Den dagen de tenner på alt på samme på tid, vil ikke verden vite hvor den skal snu hodet eller hvilket hus skal slukkes først. En dag vil menneskeheten forstå at ved å demonisere Israel, skyter de seg selv i hodet. Israel er klar over at satsene er utenfor rammen av en vanlig liten kamp mot palestinerne i Gaza.

I hva gjelder OIC, den organisasjonen for islamsk kriminalitet som har alle muligheter for å beskytte etniske og religiøse minoriteter som lever på sitt territorium, gjøre som om denne tragedien ikke eksisterte. Den kan alltid forskåne seg i fornektelse av virkeligheten, er det all grunn til å tro at dens taushet er mer en godkjennelse, et blankt ark gitt til militante islamister for å akselerere prosessen med islamisering av verden den bli den politiske driver. Mens Islam kaster alvorlige trusler mot fred og sikkerhet i verden, kaster vi i grøften et av de få landene i verden i stand å begrense det hegemonisk appetitt av denne dødelige og imperialistisk religion. O.C.I. er klar over at så lenge den israelske låsen finnes har den praktisk talt ingen sjanse å konkretisere sine djevelske planer. Derfor den spiller manipulering kortet av verden opinionen, sin eneste trumfkort for å skape et isoleringsbelte rundt den jødiske staten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10/08/2014 by in Freedom of speech, Islam, Politikk, Religion and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,551 hits
%d bloggers like this: