Kabylia

Everything about Kabylia

Tyrkia – Vestens “allierte”

Hun er kurdisk. Hun kjempet  til slutten.Hun ofret seg for sitt folk martyrisert. Hun bare forlott alt, hennes familie, hennes venner og hennes fremtid for å hjelpe  sin nasjon som er i fare Hun ofret  seg for  at hennes familie overlever. Hun kjempet hun til den siste kulen, den med  hun ga seg selv døden for å ikke falle levende i hendene til muslimske aktivister.Til tross for at  hun var død, har kriminelle halshygget henne.

Hun er kurdisk. Hun kjempet til slutten.Hun ofret seg for sitt folk martyrisert. Hun bare forlot alt, hennes familie, hennes venner og hennes fremtid for å hjelpe sin nasjon som er i fare Hun ofret seg for at hennes familie overlever. Hun kjempet  til den siste kulen, den med hun ga seg selv døden for å ikke falle levende i hendene til muslimske aktivister.Til tross for at hun var død, har kriminelle muslimer  halshygget henne.

Den groteske strategien til Vesten som er å alliere seg med forfedrene til islamsk fundamentalisme er uforståelig. Nødvendigvis fører den til å stille spørsmål ved realiteten av dette engasjementet mot den Islamske Staten. Den vestlige alliansen med Qatar, Saudi-Arabia og Tyrkia er tull. Qatar og Saudi-Arabia er de ideologer og sponsorer av denne terror sekten. Og hva gjelder Tyrkia, ignorerer ingen at Recep Tayyip Erdogan er en islamist og hans primære  hat mot  kurdere generelt og PKK spesielt. Tyrkia spiller tydelig jihadist-kortet  for å “rense” nord Syria og bli kvitt kurdere . For sin del, ble vestmaktene med i spillet til  Tyrkia ved å nekte å levere våpen til kurderne i Syria. Vi husker at på den tiden det ble  diskutert nødvendigheten av å yte bistand til “syriske opprøret,” sa Hollande: “vi vil gi logistisk støtte til det syriske opprøret, med unntak av det nordlige Syria .” ..for å si det klart, til de kurdiske krefter som hele verden har sett er de som til slutt er de eneste som “egentlig” kjemper mot den kriminelle sekt i den islamske staten. Med den berømte “logistiske støtte” gitt til de syriske opprørerne, som man visste godt at de ble dominert av islamistiske grupper (som ga fødsel  til Al Nosra fronten og senere den islamske staten), er vesten direkte ansvarlig for den store våpen kvaliteten den islamske staten og omvendt, den foreldelse av våpnene til kurderne som kjemper og  heroisk motstår den kriminelle sekten av Islam Staten, til tross for feigheten til “koalisjonen” foran sin “allierte” … islamister.

Fra begynnelsen av konflikten i Syria, har Ankara arbeidet, og med velsignelse av dens “allierte”, i ødeleggelse av kurdiske styrker som kjemper mot islamister av alle slag, den nyeste  er den islamsk stat. For Ankara, er ødeleggelsen av Kurdistan i Syria  prioritert. Fallet av  Kobanê betyr faktisk utrydding av Rajova (syrisk Kurdistan) og det erpresis  her er  Erdogan’s prioritering og absolutt ikke en kampen mot Deach.

Den groteske strategien, men svært dramatisk, til Vesten, som er å alliere seg med foreldre til islamsk fundamentalisme er uforståelig. Det fører nødvendigvis til å stille spørsmål ved realiteten i dette engasjementet mot den islamske staten. Den vestlige alliansen med Qatar, Saudi-Arabia og Tyrkia er tull. Qatar og Saudi-Arabia er ideologene og sponsorer av alle terrorislamistiske sekter.  I hva gjelder  Tyrkia, ignorerer ingen at Recep Tayyip Erdogan er en islamist, og hans primære  hat mot  kurdere generelt og PKK spesielt. Tyrkia spiller tydelig jihadist-kortet  for å “rense” nord Syria og bli kvitt kurdere .  I denne sammenheng, hvordan kan vi et øyeblikk forestille oss  at Tyrkia kan være en alliert mot sin egen ideologiske trend og massakren mot det kurdiske folket? Siden 2012, samler Tyrkia, denne “allierten” av Vesten,  beviser for vennlighet mot jihadister. Tidlig i konflikten, har kurderne allerede klaget over fasilitetene gitt til islamister til å krysse den tyrkisk-syriske grensen. Jihadistene er fortsatt flere og flere som kommer og kjempe mot kurderne og de har dessuten effektive omsorgs strukturer på tyrkisk territorium for å behandle jihadister fra hele verden. Marokkanere, libyere, egyptere, irakere, tsjetsjenere, pakistanere, algeriere, franske, engelske Jihadister, klarer å krysse en grense som forblir forseglet  for kurdere. Alle disse jihadistene konvergerer på det kurdiske området for å bekjempe den kurdiske YPJ. De fleste av disse fremmede islamister som kommer  til Syria  går via  Tyrkia, hvor de offisielt  kommer med “turist” visum.

Fallet til Kobanê, vil bety ødeleggelsen av Rojawa, det berømte syriske Kurdistan som bærer et demokratisk, sekulært, fleretnisk prosjekt og påføring av likestilling mellom menn og kvinner. Fallet til Kobanê,  er fallet til dette prosjektet, og dette er hva Tyrkia arbeider for. Derfor forblir grensen ugjennomtrengelig for enhver støtte for kurdere og det er derfor Ankara søker å etablere for enhver pris en buffersone på kurdisk territorium, for å kontrollere regionen og ta den fra kurdiske YPG, allierte av PKK. Mens vestmaktene forventer (?) at Tyrkia involverer seg  i kampen mot den Islamske Staten, sender Tyrkia sitt flyvåpen for å bombe kurdiske PKK-stillinger … Så, ble koalisjonens luftangrep mirakuløst vis effektivt i Kobanê!

http://www.siwel.info/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18/10/2014 by in Freedom of speech, Islam, Kolonialism, Politikk and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

  • 120,549 hits
%d bloggers like this: