Kabylia

Everything about Kabylia

Berberne og opprørene i Nord-Afrika

Vermondo Brugnatelli (Milan, 19 oktober 1953) er en italiensk språkforsker, forfatter og foreleser, regnet som en av de største lærde av berbisk språk.

“Berberne og opprørene i Nord-Afrika”

– Det er veldig enkelt: Berberne er den nordafrikanske befolkningen. At mange blander dem med arabere skyldes en misforståelse, araberne er i virkeligheten et asiatisk folkeslag. Det snakkes mange arabiske dialekter i Nord-Afrika, men befolkningen er i hovedsak etterkommere av berbere. Før man snakket arabisk snakket man et nogenlunde ensartet språk som kalles for berbisk. Dette snakket man over hele Nord-Afrika fra Atlanterhavet og til Egypt, langs hele den sørlige kysten av Middelhavet og langt mot innlandet. Også tuaregene, dette er kanskje ikke så kjent, snakker en berbisk dialekt.

– Er det en beskyttet minoritet?

Statsmodellen (i området), vel, som nå er under press, er en jakobinsk, fransk modell, med forestilling om at innenfor grensene finnes det en stat, ett folk, en kultur som tilhører også en og den samme religion. Det berbiske språket blir altså sett på som et avvik, og har derfor blitt gjenstand for undertrykkelse i lang tid.

– Nord-Afrikas revolusjonære.

Alle berbernes problemer er i virkeligheten de samme som for befolkningen for øvrig i disse områdene. Alle disse statene er diktaturer, eller i det minste svært autoritære. (…) Berberne representerer en annen utviklingsmodell. Den vestlige verden er i ferd med å innse at den ikke trenger å akseptere diktaturene, men at også disse områdene kan ha normale styreformer som i andre deler av verden. Vi ser her at demokratiet kommer, i virkeligheten, nedenfra (…) og jeg tror og håper at vestlige land kan bidra til å opprettholde kravet om demokrati, som har kommet nedenfra

Overs. av Birk

2 comments on “Berberne og opprørene i Nord-Afrika

 1. Birk
  22/03/2011

  “Berberne og opprørene i Maghreb”

  – Det er veldig enkelt: Berberne er den nordafrikanske befolkningen. At mange blander dem med arabere skyldes en misforståelse, araberne er i virkeligheten et asiatisk folkeslag. Det snakkes mange arabiske dialekter i Nord-Afrika, men befolkningen er i hovedsak etterkommere av berbere. Før man snakket arabisk snakket man et nogenlunde ensartet språk som kalles for berbisk. Dette snakket man over hele Nord-Afrika fra Atlanterhavet og til Egypt, langs hele den sørlige kysten av Middelhavet og langt mot innlandet. Også tuaregene, dette er kanskje ikke så kjent, snakker en berbisk dialekt.

  – Er det en beskyttet minoritet?

  Statsmodellen (i området), vel, som nå er under press, er en jakobinsk, fransk modell, med forestilling om at innenfor grensene finnes det en stat, ett folk, en kultur som tilhører også en og den samme religion. Det berbiske språket blir altså sett på som et avvik, og har derfor blitt gjenstand for undertrykkelse i lang tid.

  – Nord-Afrikas revolusjonære.

  Alle berbernes problemer er i virkeligheten de samme som for befolkningen for øvrig i disse områdene. Alle disse statene er diktaturer, eller i det minste svært autoritære. (…) Berberne representerer en annen utviklingsmodell. Den vestlige verden er i ferd med å innse at den ikke trenger å akseptere diktaturene, men at også disse områdene kan ha normale styreformer som i andre deler av verden. Vi ser her at demokratiet kommer, i virkeligheten, nedenfra (…) og jeg tror og håper at vestlige land kan bidra til å opprettholde kravet om demokrati, som har kommet nedenfra

  • kabylia
   22/03/2011

   Tusen takk Birk for oversettelsen. Vi ble veldig glad for at du har tatt deg tid til dette.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 27/05/2015 by in Historie, Kultur, Politikk and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,822 other followers

Blog Stats

 • 120,609 hits
%d bloggers like this: